اسامی پذیرفته شدگان تیزهوشان دبستان دخترانه آزرم

آوا اسماعیلی
آوا حسینی
آیلین دادفر
زهرا طایفه
سنا باقرسلیمی
غزل طالبیان
فاطمه عباسی
کیمیا پورغلامی
لونا صالح زاده
مهدیس مدنی
نگین کریمی
نهال یاسمن دریایی
هانا شعبانی
هلیا مداحی

تصاویری از مدرسه دخترانه آزرم

مدرسه دخترانه آزرم
فهرست