همایش همیاری با پلیس

همایش همیاری با پلیس

برگزاری همایش همیاری با پلیس در روز چهارشنبه مورخ 29 آذرماه. امروز ماموران محترم راهنمایی رانندگی شهرستان رشت ضمن بازدید از دبستان آزرم ، طی همایش بعمل آمده آموزش های لازم در خصوص فرهنگ سازی و اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را ارائه نموده و هشدارهای جدیی را در حفظ هرچه تمام تر مقوله امنیت در هنگام سوار شدن سرویس مدارس خاطر نشان ساختند. و از دانش آموزان خواستند که بعنوان همیار پلیس، رانندگان را در هرچه بهتر رعایت نمودن قوانین راهنمایی و رانندگی ترغیب نمایند و نکات لازم  از جمله رعایت سکوت و پرت نکردن حواس رانندگان در حین رانندگی خاطر نشان ساختند. با تشکر از همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی که دانش آموزان دبستان آزرم را در یادگیری این امر خطیر یاری رساندند.